Chương trình khuyến mại tháng 03/2019

Nissan Long biên xin trân trọng thông báo Chương trình Khuyến mại tháng 03/2019 dành cho các khách hàng mua xe Nissan X-Trail, SunnyNavara và Terra.

Chi tiết chương trình: