Thời gian kiểm định xe ô tô là bao nhiêu lâu? Đừng bỏ qua bài viết này

Thời gian kiểm định xe ô tô là chu kỳ để kiểm tra 1 chiếc xe do các cơ sở đăng kiểm việt nam kiểm tra và thẩm định xem chiếc xe ô tô của bạn có còn đủ điều kiện về tiêu chuẩn cũng như độ an toàn để hoạt động được trên đường hay không.

Theo Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định ra 3 loại xe và có thời gian kiểm định ô tô khác nhau:

 1. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải
 2. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải; ô tô chở người các loại trên 09 chỗ
 3. Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc
 4. Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên; ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên

Thời gian kiểm định xe ô tô dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải

 • Đối với xe mới lần đầu tiên thời gian kiểm định xe ô tô là 2,5 năm ( 30 tháng )/1 lần,  sau đó các kỳ tiếp theo tụt xuống còn 1,5 năm ( 18 tháng ) /1 lần.
 • Xe đã vận hành từ 7-12 năm thời gian đăng kiểm xe ô tô còn 1 năm / 1 lần.
 • Xe đã vận hành từ 12 năm trở lên thời gian đăng kiểm xe ô tô là 6 tháng / 1 lần đăng kiểm.

Thời gian kiểm định xe ô tô trên 09 chỗ có kinh doanh vận tải; ô tô chở người các loại trên 09 chỗ

 • Đối với dòng xe này thì thời gian kiểm định xe ô tô được chia ra làm 2 loại ( có cải tạo và không cải tạo )
 1. Đối với xe “không cải tạo” thời gian kiểm định xe ô tô lần đầu là 1,5 năm ( 18 tháng ) / 1 lần.  Từ lần thứ 2 là 6 tháng/ 1 lần.
 2. Đối với xe “Cải tạo” thời gian kiểm định xe ô tô lần đầu là 1 năm ( 12 tháng ) / 1 lần. Từ lần thứ 2 là 6 tháng/ 1 lần.

Thời gian kiểm định xe ô tô các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc

 • Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất “dưới” 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất đến 12 năm thì thời gian kiểm định lần đầu là 24 tháng/1 lần, từ lần thứ 2 là 12 tháng/1 lần kiểm định.
 • Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất “trên” 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất trên 12 năm thì thời gin kiểm định là 6 tháng 1 lần.

Thời gian kiểm định xe ô tô chở người các loại trên 09 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên; ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên

 • Thời gian đăng kiểm của các dòng xe này là 3 tháng 1 lần.

Lưu ý :

Chu kỳ đầu chỉ áp dụng đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng kiểm định lần đầu trong thời gian 02 năm, tính từ năm sản xuất.

– Số chỗ trên ô tô chở người bao gồm cả người lái.

– (*) Cải tạo thay đổi tính năng sử dụng hoặc thay đổi một trong các hệ thống: lái, phanh (trừ trường hợp lắp thêm bàn đạp phanh phụ), treo và truyền lực.

Nissanlongbien.vn